Algemene Voorwaarden

Aannemers in de Kempen is een onderdeel van Euro-Inform Advertising, Gasthuisstraat 29 E 2440 Geel BE 0871 659 816.

Aansprakelijkheid:
De informatie op Aannemers i de Kempen is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke bouw omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Wij leveren grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie, juist, up-to-date en volledig te houden. Ondanks al onze inspanningen kunnen er zich toch onjuistheden in de informatie bevinden. Indien de informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie via de site onbeschikbaar is, kunnen wij evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie, kan u ons steeds contacteren via het contactformulier op de website.

De inhoud van deze site kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Euro-Inform Advertising geeft geen garantie voor de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk gehouden worden bij een minder goede werking, een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou ontstaan door het gebruik van de website.

De website bevat links naar andere websites of pagina’s van derden. Het aanwezig zijn van deze links op onze website naar pagina’s en naar andere websites impliceert op geen enkele wijze dat wij de inhoud van deze websites of pagina’s goedkeuren.

Adverteren:
De opdrachtgever, klant, is verantwoordelijk voor het aangeleverde advertentiemateriaal zoals; logo, foto’s, teksten welke gebruikt worden voor het opmaken van zijn advertentie op aannemers in de Kempen. De inhoud van de advertentieteksten zijn volledig de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, klant.
Het aanpassen van de advertentie, teksten, contactgegevens en foto’s is gratis.
De overeenkomst begint vanaf haar ondertekening en geldt voor de duur van 12 maanden.
Deze periode wordt niet automatisch vernieuwd.
PRIJZEN:
Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar.
Prijzen in onze offertes zijn 15 dagen geldig.
Wijzigingen in onze offertes kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant.
Alle vermelde prijzen zijn steeds excl.btw.
Betalingsvoorwaarden:
De facturatie gebeurt zoals met de klant schriftelijk op per E-mail is overeengekomen.
Alle facturen zijn betaalbaar binnen acht dagen.
Klachten of opmerkingen over een factuur moet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk (brief of mail) meegedeeld worden.
Iedere niet betaling van een factuur op de vervaldag, brengt een schadevergoeding mee voor de klant van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 80,00 euro.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.