Grondwerken & Afbraakwerken in De Kempen

Grondwerken, graafwerken, nivelleringswerken, graven sleuven nutsvoorzieningen, afbraakwerken, beplanting wegnemen….

Plaatsen regenwaterput, septische put, rioleringen, draineringsbuizen en korven….

grondwerken in de kempen

AGR in Balen

Uitgraven funderingen, kelders en andere grondwerken.

Afbraak woningen, bijgebouwen, stallingen…

Snoeien en vellen van bomen

Gsm: 0495 25 60 64

Website

grondwerken in de Kempen

Tuinprojecten Bogaerts in Geel

Ruime ervaring in het renoveren van bestaande tuinen.

Wegnemen van beplanting en frezen van de  grond.

Plaatsen van klinkers, graven van sleuven,  afbreken-opruimen kleine gebouwen.

Gsm: 0486 90 11 18

Meer info