Wat is een warmtepomp?

 

Denkt u ook vaak: wat is een warmtepomp? Warmtepompen zijn veel in het nieuws als alternatief voor een cv-ketel om je woning mee te verwarmen. Dat is niet gek als je bedenkt dat we op termijn van het aardgas af moeten. De alternatieven voor aardgas-vrij koken zijn inmiddels bij iedereen wel bekend.
Maar een warmtepompsysteem als alternatief voor de cv-ketel is een stuk minder bekend.
Wat is een warmtepomp en hoe zit die in elkaar? Wat is het voordeel van een warmtepomp?
Met dit artikel over de werking van een warmtepomp helpen we je op weg!

Wat doet een warmtepomp?

Een warmtepompsysteem onttrekt warmte uit de omgeving (buitenlucht, ventilatielucht, bodem of grondwater) en zet dit om naar bruikbare warmte om het huis mee te verwarmen. Het rendement waarmee de pomp dit doet schommelt tussen de 300% en 600%. Dat wil zeggen dat voor elke eenheid (elektrische) energie die de pomp verbruikt,
je er 3 tot 4,5x zoveel energie (warmte) voor terug krijgt. Daarmee is het een aantrekkelijk alternatief voor een gasgestookte cv-ketel.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp heeft een koelkast-achtige motor. De werking is vergelijkbaar, een koelkast motor onttrekt warmte uit het koel- en vriesvak waardoor de temperatuur in de koelkast daalt. Vervolgens wordt deze warmte doorgegeven aan de buizen aan de achterkant van de koelkast die warm worden en daar hun warmte afgeven. Een warmtepompsysteem is eigenlijk een omgekeerde koelkast. Zie het koelvak als de buitenlucht (daar wordt de warmte uit onttrokken) en de buizen achter de koelkast als de vloerverwarming van een woning (daar wordt de warmte afgegeven). De werking van een warmtepomp in een notendop.

Een warmtepompsysteem bestaat uit verschillende onderdelen die het mogelijk maken om warm water te maken.° Warmtebron: Dit is de plek waar het warmtepompsysteem zijn warmte aan onttrekt. Dit kan de buitenlucht, bodem of ventilatielucht zijn.

° Verdamper: De verdamper is een warmtewisselaar gevuld met koudemiddel die de warmte van de bron overneemt.

° Compressor: In de compressor wordt het koelmiddel uit de warmtewisselaar onder hoge druk gezet waardoor de temperatuur van het koudemiddel stijgt.

° Condensor: De condensor is een warmtewisselaar waar het koudemiddel de warmte afgeeft aan het cv-water voor verwarming of warm water gebruik.

° Expansieventiel: Hier wordt de druk eraf gehaald waardoor het koudemiddel in temperatuur daalt. Het koudemiddel kan nu weer de warmte opnemen in de verdamper.

In de onderstaande afbeelding zie je een visuele impressie van de warmtepomp en wat de verschillende onderdelen doen.

Werkt een warmtepomp dan ook als het buiten koud is?

Ook als het buiten vriest doet een warmtepomp zijn werk. Het rendement van een warmtepompsysteem zakt wel op koude dagen omdat de pomp harder moet werken om warmte uit de buitenlucht te onttrekken. Een hybride warmtepomp staat daarom vaak ingesteld dat deze alleen werkt wanneer het financieel aantrekkelijker is om met een warmtepomp te verwarmen dan met een cv-ketel. Vaak ligt dit punt op een buitentemperatuur van 40C.

Kan een warmtepompsysteem ook koelen?

Een warmtepompsysteem heeft vaak ook de mogelijkheid om te koelen. Dit betekent dat het systeem omgedraaid wordt en het systeem de warmte van binnen naar de warmtebron (buiten) transporteert in plaats van andersom.

Waarom is de warmtepomp populair?

De warmtepomp gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Aardgas en stookolie zijn een fossiele brandstoffen waar we onze woningen mee verwarmen. Als we echter op een andere manier willen verwarmen vormen warmtepompen voor veel woningen een goed alternatief.

Als je binnenkort je cv-ketel moet vervangen, denk dan goed na over de alternatieven, een warmtepomp aanschaffen is zeker het overwegen waard.

Welke warmtpomp installeren?

Wat is een hybride warmtepomp?