Welke verzekering afsluiten bij het bouwen of verbouwen van een woning?

 

Je eigen woning hebben is een mooie droom om naar toe te werken. Een woning bouwen of renoveren is niet zonder risico’s en kosten. Je kan best op voorhand al enkele verzekeringen afsluiten, zodat je bij eventuele pech niet voor torenhoge kosten komt te staan. 

Rechtsbijstand

Conflict met je aannemer? Niet tevreden over hoe er gewerkt wordt aan je huis? Bij een grote beslissing zoals een huis bouwen of renoveren kunnen er wel eens conflicten ontstaan. Een rechtsbijstandverzekering helpt je om juridisch advies in te winnen en om eventuele kosten te drukken. Wanneer je bijvoorbeeld niet tevreden bent over de (ver)bouw(ing) of je hebt een conflict met jouw aannemer, dan kan je steeds terecht bij de rechtsbijstandverzekeraar. Je kan steeds een rechtsbijstand afsluiten, behalve bij conflicten rond de (ver)bouw(ing) als er een bouwaanvraag of architect aan te pas komt.

Brandverzekering

Wanneer de woning is opgeleverd, kan je een algemene brandverzekering afsluiten. Deze verzekering is echter niet verplicht, maar de basisdekkingen ervan zijn wel voor een groot deel wettelijk bepaald. Om een volledig overzicht te krijgen van alle dekkingen, kan je best contact opnemen met jouw verzekeraar.

ABR verzekering

Een ABR verzekering staat voor Alle Bouwplaats Risico’s verzekering. Soms wordt deze verzekering ook de werfverzekering genoemd. 

Een ABR verzekering dekt schade die kan gebeuren aan je werf, de werken en de materialen. Dat kan schade zijn door werknemers, maar ook door brand of weeromstandigheden zoals stormen en overstromingen.

Daarom is het geen slecht idee om een ABR verzekering af sluiten voor je begint te bouwen, verbouwen of renoveren. De gewone brandverzekering biedt je onvoldoende dekking.

bouwverzekering

Wat dekt de ABR verzekering?

Dit kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Over het algemeen vind je deze dekkingen: 

Materiële schade aan het gebouw door werken of onderhoud.

Diefstal op de werf: daaronder valt ook het verlies en de beschadiging aan bouwwerken

Ongevallen op de werf: medische kosten als gevolg van een ongeval

Je kan zelf kiezen of je nog je aansprakelijkheid tegenover derde wilt opnemen in de polis. Die dekt je als je renovatie schade zou toebrengen aan anderen.

Voor volledige zekerheid kan je eventueel ook materiële schade aan persoonlijke goederen en werfmateriaal zoals tijdelijke installaties en werktuigen kiezen als aanvullende verzekering.

Enkele zaken die zijn uitgesloten:

Opzettelijke schade door de verzekerde

Schade door oorlog, arbeidsconflict, aanslag, terrorisme en atoomenergie

Schade aan toevertrouwde goederen

Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die gewoonlijk niet gedekt zijn:

Boetes, slijtage en schade aan werken door niet geregistreerde aannemers

Waarop letten als je een ABR verzekering afsluit?

Vermeld zeker iedereen die aan je project meewerkt in je verzekering, zoals de bouwheer, opdrachtgever, aannemer, architect…. Dan ben je zeker dat iedereen verzekerd is in één gezamenlijke polis. Dat maakt een schadeafhandeling heel wat makkelijker, waardoor je sneller een vergoeding krijgt.

Sluit de verzekering af voor de werken beginnen, zodat je zeker bent van een correcte en tijdige dekking.

Hou in het oog hoelang de dekking loopt. Renovaties kunnen al wel eens langer duren dan voorzien. Meestal loopt een ABR verzekering 12 maanden. Duren de werken langer, laat dan weten dat je jouw contract graag verlengt. Een ABR polis is meestal maatwerk. Je kan je daarom best professioneel laten bijstaan.

Kijk zeker goed na wat de plafondbedragen zijn. Het maximum bedrag dat je terug kan krijgen, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar.

De duurtijd van de dekking kan je, bij bepaalde verzekeraars, uitbreiden tot na de voorlopige oplevering. Men spreekt dan over de onderhoudsperiode. Men verzekert daaronder voornamelijk de werken die aannemers contractueel nog dienen uit te voeren na de definitieve oplevering.

De ABR-polis dekt zowel de bouwheer, de aannemer, de architect enzovoort voor schade die veroorzaakt is tijdens het bouwproject. Deze verzekering betaal je enkel voor de duurtijd van de bouwperiode.