Ventilatieplan woning.

Een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag zijn verplicht voor nieuwbouwprojecten en voor energierenovaties waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding voor nodig is. Het is de bedoeling om met dit ventilatieplan en ventilatieverslag de kwaliteit van ventilatiesystemen te verbeteren. Welke informatie bevatten deze documenten en wat is het nut?

ventilatie

Wat is een ventilatieplan?

Een ventilatieplan is een schematische weergave van een ventilatiesysteem. Uit het plan kun je afleiden wat het ventilatiedebiet per ruimte is en op welke manier de verschillende onderdelen van het ventilatiesysteem met elkaar verbonden zijn. De onderdelen (luchtkanalen, doorvoeren, verdeelpunten, enz.) worden symbolisch op het plan weergegeven.

Nut van een plan voor ventilatiesystemen

Een ventilatiesysteem kan soms behoorlijk complex van structuur zijn. Zelfs bij een eenvoudig systeem moet je al goed opletten hoeveel materiaal je nodig hebt en waar de onderdelen van het systeem later geplaatst moeten worden. Door een goed voorontwerp te maken heb je de nodige houvast bij de keuze van de materialen.

De vereiste debieten zijn over het algemeen het belangrijkst. Zo kun je bijvoorbeeld aan de hand van het plan drukverliezen berekenen en de capaciteit van de motor bepalen. Tevens kun je makkelijker bepalen waar eventuele geluidsdempers in het systeem moeten komen en wat het effect hiervan op het debiet zal zijn. Hoe gedetailleerder het plan, hoe sneller de installatie van het systeem zal kunnen gebeuren.

 

Verplichte ventilatie

Een voorontwerp en een prestatieverslag van het ventilatiesysteem verplicht voor nieuwbouwprojecten en energierenovaties die een stedenbouwkundige vergunning of melding vereisen. Het ventilatieplan hoeft nog niet tot in detail te zijn uitgewerkt en mag tijdens het bouwproces nog wijzigen maar er moet in ieder geval duidelijk uit worden wat de debieten zijn.

Na de bouw zal de installatie ingemeten worden en kijkt men of het systeem voldoet aan de eisen en of het functioneert zoals het op papier berekend is: dit wordt besproken in het ventilatieprestatieverslag, dat dus ook verplicht is.

Het ventilatievoorontwerp en het prestatieverslag van het ventilatiesysteem worden opgesteld door de ventilatieverslaggever. Dit kan een EPB-verslaggever of een installateur van ventilatiesystemen zijn. De gegevens uit het ventilatieprestatieverslag worden opgenomen in de EPB-aangifte.

Het is de bedoeling dat de kwaliteit van de ventilatiesystemen gaat verbeteren. Het ventilatieplan en het prestatieverslag moeten hieraan bijdragen zodat alle betrokken partijen in het bouwproces aan dezelfde normen gaan voldoen.

Installateurs ventilatie 

Installateurs airco