Traditioneel bouwen

In de meeste gevallen bestaat de woning uit een binnenmuur, een spouw en een buitengevel. De binnenmuur bestaat uit dragende bouwblokken uit keramiek, cellenbeton, kalkzandsteen of beton. Elk materiaal heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. In de spouw komt je isolatielaag en daarna de buitenmuur (gevelsteen). De spouw verhindert dat vocht doorheen je binnenmuren dringt en de luchtcirculatie zorgt ervoor dat je isolatie en gevel voldoende drogen. Het water dat in de spouw terecht komt, wordt via een afhellende folie weer naar buiten geleid.
Voor je buitengevel bestaan er verschillende oplossingen. Naast een esthetische functie heeft deze muur ook een praktisch nut: hij vormt een buffer tegen externe weersinvloeden, zoals regen en wind. Onderaan de traditionele bakstenen gevel zijn meestal open stootvoegen voorzien om het doorgedrongen water via de waterkerende folie af te voeren. Ook bovenaan de gevel zijn deze stoofvoegen aanwezig.

Isoleren
Bij nieuwbouwwoningen wordt meestal gewerkt met harde isolatieplaten. Deze komen tegen de buitenkant van je binnenmuur. Andere isolatiematerialen zijn ook mogelijk, maar hou op voorhand rekening met de ruimte die je nodig hebt. Dikker isoleren betekent een bredere spouw.
Om bestaande woningen na te isoleren, heb je drie opties:

Je spouw na-isoleren door ze op te vullen met een isolerend materiaal. De buitenmuur te isoleren langs de buiten- of de binnenzijde.

Elke oplossing heeft voor- en nadelen, afhankelijk van de specifieke situatie en eventuele stedenbouwkundige voorschriften.

Uitzicht van je woning
Naast de klassieke baksteen is gevelbepleistering een populaire keuze. Maar ook gevelplaten, houten gevelbekleding, steenstrips verschijnen almaar vaker in het straatbeeld. 

Belangrijke voordelen traditioneel bouwen
Scoort goed op vlak van isolatie, akoestiek en bescherming tegen vocht
Alle aannemers zijn bekend met deze manier van werken
Veel alternatieven voorhanden qua afwerking, isolatie…
Grote architecturale vrijheid
Constructie is enorm goed bestand tegen weer, wind en brand.
Renovaties of uitbreidingen zijn gemakkelijker te realiseren
Lange levensduur van traditionele materialen zoals baksteen

Aandachtspunten traditioneel bouwen
Langere bouwtijd: gemiddeld 10 tot 16 maanden
Prefab niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, alles gebeurt op de werf, dus ook meer afhankelijk van weersinvloeden
Zwaardere funderingen nodig door het gewicht van de bouw
Afhankelijk van je constructie kruipt er meer beton en staal in je woning en dat voel je aan het prijskaartje

Aannemers woningbouw in De Kempen

Aannemers verbouwing en renovatiewerken in De Kempen