Opstijgend vocht behandelen

Opstijgend vocht is één van de meest voorkomende vormen van vochtproblemen. Het ontstaat doordat grondwater wordt opgezogen door de bakstenen constructie van je woning.

Hoe ontstaat opstijgend vocht?

Opstijgend vocht ontstaat wanneer de muren van je woning het grondwater opzuigen. Dit is mogelijk omdat sommige poreuze bouwmaterialen, zoals bakstenen, een capillaire werking of zuigkracht hebben. Onder impuls van dit effect zuigen ze  grondwater op, waarna dit grondwater in de muren opstijgt.

Grondwater kan dankzij het poreuze karakter van vooral bakstenen verder in de muur opstijgen, zelfs tot bovenliggende verdiepingen. Het is dus perfect mogelijk dat de muren op het gelijkvloers vochtig aanvoelen als gevolg van opstijgend vocht, zelfs al ligt er nog een kelder onder.

Opstijgend vocht wordt nog verder in de hand gewerkt door een gebrek aan ventilatie. Vochtige lucht wordt niet weggevoerd en blijft in de woning hangen, waarna het zich vastzet op de muren. Dit doet de muren vochtig aanvoelen.

Opstijgend vocht is een fenomeen dat vooral bij oudere woningen voorkomt. Vooral woningen met oude bakstenen muren zijn hier slachtoffer van, omdat dit soort muren vaak een poreus karakter hebben. Bovendien werden bij de bouw van oudere woningen nog geen maatregelen genomen ter preventie van opstijgend vocht, waardoor ze nu de nodige problemen ervaren. In nieuwbouwwoningen worden die maatregelen wel genomen, waardoor ze veel minder last hebben van opstijgend vocht.

Gevolgen van opstijgend vocht

Opstijgend vocht in de muren heeft een aantal nare gevolgen. Niet enkel voor de muren, maar bijvoorbeeld ook voor je gezondheid.

Opstijgend vocht zal natuurlijk in de eerste plaats een impact hebben op de muren, daar waar het vocht zich manifesteert. De muren zullen vochtig en week aanvoelen. Dit zal je bijvoorbeeld kunnen merken aan het behang dat loskomt, of het pleisterwerk dat afbrokkelt.

De zouten in het grondwater zullen zich afzetten op de muren, wat voor plekken zorgt op de muren. Ook op basis van deze plekken is opstijgend vocht dus makkelijk te herkennen.

Opstijgend vocht beperkt zich niet tot enkele vochtplekken op de muren. Het brengt de hele stabiliteit van je woning in gevaar. Opstijgend vocht maakt de muren week en instabiel, wat de constructie van de woning in gevaar brengt.

Net zoals alle andere vochtproblemen brengt ook opstijgend vocht de nodige gezondheidsrisico’s voort. Opstijgend vocht in de muren stimuleert de vochtigheidsgraad in de woning, wat op lange termijn voor ademhalingsklachten en hoofdpijn kan zorgen bij bewoners.

Opstijgend vocht heeft dus vele nadelen, wat het extreem belangrijk maakt om dit type vochtproblemen snel aan te pakken. Laten we eens kijken naar de verschillende methoden om opstijgend vocht te bestrijden.

Hoe opstijgend vocht behandelen

Opstijgend vocht is dus grondwater dat door de muren van je woning wordt opgezogen. Om opstijgend vocht te bestrijden, moet dus vermeden worden dat dit proces zich in gang zet, of dat het vocht de muren kan opstijgen. Grofweg zijn er twee manieren om opstijgend vocht te bestrijden: injectie van de muren en onderkapping van de muren.

Onderkappen van de muren

Een eerste methode om opstijgend vocht te bestrijden, is het onderkappen van de muren. Bij deze methode zal het rechtstreekse contact tussen de muren en het grondwater worden onderbroken, door onderaan de muren een folie aan te brengen dat geen grondwater doorlaat. Als gevolg van deze folie zullen muren geen grondwater meer kunnen opzuigen, en zal het probleem van opstijgend vocht niet meer kunnen plaatsvinden.

Hoewel dit een zeer efficiënte methode is, die het probleem aan de bron aanpakt, is deze methode ook een zeer moeilijk haalbare methode. Je hebt immers toegang nodig tot de onderkant van de muren, wat in bestaande woningen niet altijd haalbaar is. Wordt er toch voor deze methode gekozen, dan komen er bijna steeds breekwerken aan te pas, waardoor dit een vrij prijzige methode is.

Bij bestaande woningen wordt dan ook vaak gekozen voor het injecteren van de muren.

Muren injecteren tegen opstijgend vocht

Dit is een zeer populaire methode, omdat het de meest haalbare en goedkoopste methode is om opstijgend vocht te bestrijden. In deze tweede methode zal de muur worden geïnjecteerd met een speciale gel, die een barrière zal vormen in de muur, en hierdoor zal beletten dat vocht verder kan opstijgen in de muur.

De werkwijze is heel eenvoudig: er worden op gelijkmatige afstand gaten in de vochtige muur geboord, zo’n 10 à 15cm boven de grond. Nadat alle gaten zijn geboord, worden de gel in de muur geïnjecteerd. Vervolgens zal de gel zich uitzetten en verharden, waardoor het een barrière vormt in de muur. Het vocht zal als gevolg van die barrière niet meer kunnen opstijgen. Het gedeelte van de muur boven de barrière zal nu kunnen opdrogen.

Na het injecteren van de muren is het werk nog niet gedaan. Geef de muur eerst de tijd om op te drogen. Daarna kan je de muur terug herstellen. Al het geteisterde pleisterwerk moet bijvoorbeeld verwijderd worden, en de muur moet terug bepleisterd worden. Daarna kan je de muur terug schilderen of behangen.

Hoeveel kost de behandeling tegen opstijgend vocht?

De kostprijs voor het behandelen van opstijgend vocht varieert uiteraard al naargelang de methode die je kiest. Het onderkappen van de muren is, als gevolg van de moeilijkheidsgraad, de duurste methode.

Het injecteren van muren met een vochtwerende gel is een methode die iets prijsvriendelijker is.

Het is erg belangrijk dit werk door professionals te laten uitvoeren, zodat het probleem van de eerste keer is opgelost.

Zoek hier een aannemer om vochtproblemen te behandelen