Elektriciteit afgekeurd?

Verkoop je een woning, dan moet de elektriciteit gekeurd worden. Ook wanneer je de elektrische installatie uitbreidt of wanneer een elektrische installatie ouder is dan 25 jaar is een elektrische keuring verplicht. Oudere installaties voldoen vaak niet aan de vereiste normen. 

Je koopt of verkoopt een woning of appartement

Als je een woning of appartement verkoopt  ben je verplicht om de elektriciteit te laten keuren. Voldoet de elektrische installatie niet aan de normen, dan betekent dit niet dat de verkoop niet kan doorgaan. Het keuringsverslag is een informatief document voor de koper. Verkoop je een woning of appartement dan ben je dus enkel verplicht een erkende firma aan te stellen die de keuring komt uitvoeren. De bestaande elektrische installatie hoeft niet goedgekeurd te worden.

De koper kan dan eventueel wel afzien van de aankoop. Hij kan ook een offerte laten maken om de nodige  herstellingswerken te laten uitvoeren. Samen met de verkoper kan hij eventueel overeenkomen om deze kosten van de verkoopprijs af te trekken.

Wanneer de verkoop toch doorgaat zonder geldig keuringsattest, dan heeft de koper een periode van 18 maanden om de elektrische installatie in orde te maken. Hetzelfde keuringsorganisme moet de nieuwe installatie opnieuw keuren.

stopcontacten plaatsen

Mijn bestaande elektrische installatie uitbreiden of verzwaren

Wanneer je extra woonruimte bijbouwd, dan ga je waarschijnlijk je elektrische installatie  moeten uitbreiden of misschien zelfs verzwaren. Na deze aanpassingen is een nieuwe keuring verplicht.

Wanneer je elektrische installatie ouder is dan 25 jaar dan dien je deze te laten keuren. Is de bestaande installatie niet in orde, dan heb je 12 maanden de tijd om de nodige herstellingswerken uit te voeren. Daarna komt hetzelfde keuringsmechanisme de nieuwe installatie nakijken.

Je elektrische installatie is niet conform en werd afgekeurd

Wanneer je elektrische installatie niet conform is, moet je ervoor zorgen dat defecte toestellen, zekeringen, stopcontacten en kabels binnen de wettelijke termijn vernieuwt worden. Welke herstellingswerken je precies moet uitvoeren laat je best door een elektricien nakijken, hij kan zich baseren op het keuringsverslag.

Veelvoorkomende problemen!

Het ééndraadschema ontbreekt. Alle stroombanen, lichtpunten en stopcontacten moeten aangeduid staan op een ééndraadschema. Heb je geen elektrisch schema of is het niet volledig, dan ben je dus niet in orde! Een elektricien kan dit werk voor u uitvoeren.

De elektrische installatie wordt afgekeurd wanneer er geen differentieelschakelaar geinstalleerd is. Deze schakelaar is een cruciaal veiligheidselement, het beschermt je tegen elektrocutie, brandgevaar en energieverspilling. Deze schakelaar maakt je elektrische installatie automatisch spanningsloos wanneer er verliesstroom optreedt. Een goede differentieelschakelaar is gemakkelijk te installeren.

Je stopcontacten zijn niet verbonden met het aardingssysteem. Een slechte aarding brengt gevaren met zich mee, zoals een stroomschok. Bovendien kost het wel een aardige som om dit te laten herstellen:  Dit komt omdat er nieuwe geleiders geplaatst moeten worden, daardoor is er soms kap- en breekwerk vereist, waardoor de kosten snel kunnen oplopen.

elektriciteitskast

Dit geldt niet voor installaties van voor 1 oktober 1981 die niet aangesloten worden op toestellen van klasse 1. Onder deze toestellen verstaan we onder andere , afwasmachine, wasmachine en droogkast.

Slecht geïsoleerde geleiders, verhogen ook de kans op brand en elektroschok. Hier moet je dus zeker wat aan doen. De oplossing is echter niet eenvoudig of goedkoop. Je hebt vaak speciaal materiaal nodig om de juiste locatie van de fouten terug te vinden, hiervoor heb je de hulp nodig van een elektricien. Je zal waarschijnlijk ook de leidingen, schakelaars, stopcontacten en lichtpunten moeten loskoppelen.

Aannemers elektricteitswerken in De Kempen