Asbestattest verplicht

Sinds 23 november is een asbestattest verplicht bij de verkoop of schenking van een woning. Het attest brengt in kaart waar asbest zit zodat het veilig verwijderd kan worden. Zo komt men tot het doel om tegen 2040  Vlaanderen asbestveilig te maken.

Waarom is het asbestattest verplicht?

Asbest is een erg gevaarlijke stof en komt helaas erg vaak voor in oudere woningen. Asbest werd vroeger gebruikt in veel verschillende materialen. De meest voorkomende zijn golfplaten, asbestleien, oude bloempotten, gevel leien, rondom buizen. Tot 2001 werd asbest nog gebruikt in tal van bouwmaterialen. Denk aan isolatiemateriaal in kelders, zolders, onderdaken, radiatoren, kachels en ventilatiekanalen tot in vloerzeilen en de kit van kozijnen.

asbest verwijderen

Asbest werd vroeger vaak gebruikt voor zijn brandwerende eigenschap, het zorgde voor meer stevigheid én was goedkoop.

Vooral het vrijkomen van asbestvezels is heel schadelijk voor de gezondheid en kan op termijn ook heel wat asbestziektes veroorzaken.

Bij het uitvoeren van verbouwingswerken in oudere woningen is men niet altijd bewust van het gevaar. De verschillende toepassingen van asbest maken het voor leken moeilijk om de gevaarlijke stof te herkennen. Het asbestattest geeft de nieuwe eigenaar inzicht over de plaatsen waar het risico zich bevind.

Wanneer moet je een asbestattest hebben?

Een asbestattest is verplicht voor woningen die voor 2001 werden gebouwd en van eigenaar veranderen via verkoop of schenking, maar ook als je door een huwelijk mede-eigenaar wordt.

Geen nieuwe eigenaar?

Bezit je of erf je een woning die gebouwd is voor 2001? Dan hoef er voorlopig niks te gebeuren. Maar vanaf 1 januari 2032 moet elke eigenaar van een Vlaamse woning ouder dan 2001 een asbestattest hebben.

Hoe wordt een asbestattest opgemaakt?

Het asbestattest wordt opgemaakt door een asbestdeskundige van een erkend bedrijf. Als eigenaar kan je zo’n attest dus niet zelf opmaken. Een gecertificeerde opleiding met een praktisch en theoretisch examen is vereist.

Is een onderzoek destructief?

Tijdens het onderzoek wordt er door de deskundige gekeken of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in de woning. Er worden geen muren of plafonds opengebroken, want beschadigd asbest materiaal is erg gevaarlijk. De deskundige neemt op een veilige manier stalen om naar een laboratorium te sturen. Met de laboanalyse wordt er uitsluitsel gegeven of er materialen zijn waarin asbest zit.

asbest attes

Hoeveel kost een asbestattest?

Een asbestattest kost tussen de 500 à 600 €. Hou er rekening mee dat de prijs kan oplopen tot 1.000 € en meer. Vraag bij enkele erkende bedrijven offertes om te vergelijken.

Het asbestattest blijft 10 jaar geldig, tenzij er asbest materiaal met hoog risico is gevonden. Dan is de geldigheidsperiode van het attest slechts 5 jaar.

Ben of word je eigenaar van een woning met asbest? Bespreek dan met de deskundige of het eventuele aanwezige asbest veilig verwijderd moet worden en hoeveel dat eventueel zal kosten.