Verbouwlening Vlaamse Overheid.

 

Een groot deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben dringend nood aan meer financiële ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren. Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 juli 2022), zal u vanaf 1 juli ook de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro kunnen aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.

 

 

Voor wie?

Verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening:

Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie.

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende inkomensgrenzen:

    • Alleenstaande: maximaal inkomen van 46.170 euro.
    • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro. Dit bedrag wordt met 3.700 euro verhoogd per persoon extra ten laste.
    • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat u Mijn VerbouwLening aanvraagt.

Verhuurders via een sociaal verhuurkantoor

Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.

Particuliere eigenaar-verhuurders

Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing. Er zijn wel eisen inzake maximale huurprijs, deze mag niet boven 900 euro liggen (1000 euro in centrumsteden).

Afhankelijk van de hoogte van de lening, dient er gedurende 9 jaar een korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro).

Niet-commerciële instellingen, waaronder een vereniging van mede-eigenaars (VME) en coöperatieve vennootschappen.

Wie een renteloos renovatiekrediet of een energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor Mijn Verbouwlening.

Wie vanaf 1 oktober 2022 een woning (label E of F) of een appartement (label D, E of F) aankoopt met slechte energieprestatie, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling. In geval van erfenis of schenking kan men terecht bij een Energiehuis((opent in nieuw venster)) in de buurt voor het afsluiten van de energielening+. 

 

Voor welke werken?

 

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen voor volgende werken:

Alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie. Per categorie van werken is een maximaal ontleenbedrag voorzien.

Dakrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 17.250 euro)

Buitenmuurrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 18.000 euro)

Renovatie van buitenschrijnwerk (met een maximum factuurbedrag van 16.500 euro)

Renovatie van vloeren en funderingen (met een maximum factuurbedrag van 4.500 euro)

Binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro)

Elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro)

Warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur)

Warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur)

Zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur).

Investeringen waarvoor momenteel een premie wordt gegeven door Fluvius.

Hybride warmtepomp (beperkt tot bedrag van de factuur)

Zonnepanelen (beperkt tot bedrag van de factuur).

Mijn VerbouwLening vervangt de Energielening tot 15.000 euro via het energiehuis voor een prioritaire doelgroep/klanten met exclusief nachttarief.

 

Bedrag?

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen voor een bedrag van maximaal 60.000 euro.

De afbetalingstermijn is maximaal 25 jaar.

Mijn VerbouwLening kan aangevraagd worden tot eind 2026.

Mijn VerbouwLening is renteloos.

 

Hoe aanvragen?

U kunt Mijn VerbouwLening vanaf 1 juli 2022 aanvragen via een Energiehuis in uw buurt.

Het Energiehuis kan u ook begeleiden tijdens het renovatieproces: geven van advies, vergelijken van offertes, aanvragen van premies tot de uiteindelijke financiering van uw project.

Bezoek de website van het Energiehuis voor meer informatie over de locatie en openingsuren.

Aannemers verbouwing- en renovatiewerken