Thuisbatterij plaatsen.

Om uw zonnepanelen maximaal te laten renderen, kunt u best proberen om eerst uw zelfverbruik te verhogen. Dat kan door huishoudtoestellen zoals wasmachine, vaatwasser en droogkast zo veel mogelijk te gebruiken op de uren dat uw zonnepanelen stroom opwekken.

Als u over een elektrische (warmtepomp) boiler of een elektrisch voertuig beschikt, stemt u die ook best af op uw zonnepanelen. In vele gevallen loont het om dat proces te automatiseren via een energiemanagementsysteem (EMS).

Daarna kan je als eigenaar van een digitale meter (op basis van uw verbruiksgegevens) overwegen of een investering in een thuisbatterij nuttig is.

thuisbatterij

Zo werkt een thuisbatterij

De stroom die uw zonnepanelen opwekken, gaat naar de apparaten in huis of naar het elektriciteitsnet. Als je een thuisbatterij aan dit systeem koppelt, kan je de stroom later zelf gebruiken. Hoe werkt dit?

1 De zonnepanelen wekken stroom op.

2 De regelaar stuurt de opgewekte stroom naar de apparaten die op dat moment stroom nodig hebben.

3 Wek je meer stroom op, dan gaat het overschot aan stroom naar je thuisbatterij, zodat je het later kan gebruiken.

4 Pas als de batterij vol is, wordt de stroom aan het elektriciteitsnet teruggeleverd.

5 Als de zonnepanelen geen stroom opwekken, maar je wel stroom nodig hebt, dan wordt de stroom uit de thuisbatterij gehaald.

6 Zodra je thuisbatterij leeg is wordt de benodigde stroom gewoon weer van het net gehaald.

Premie voor een thuisbatterij

Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of gaat leasen. De Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt. Voor 2021 is er een budget van 22 miljoen euro.

Voor dossiers die vanaf 1 april 2021 worden ingediend, is de datum van aanvraag met een volledig premiedossier bepalend voor de premievoorwaarden.  De aanvraag moet uiterlijk zes maanden na de laatste factuur gebeuren. Voor aanvragen vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 wordt er een uitzondering voorzien waarbij aanvragen ingediend kunnen worden tot uiterlijk negen maanden na de factuurdatum of de datum waarop het leasecontract is gesloten.

Ondanks de premie blijft de investering in een thuisbatterij hoog, het is niet voor iedereen rendabel. Informeer je dus goed!

Voor wie is de premie beschikbaar?

De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren…) en niet voor organisaties of vennootschappen. De premie is ook van toepassing zowel in bestaande gebouwen als in nieuwe gebouwen.
Aanvragen kunnen enkel online. Uitbetalingen zijn ten vroegste in september 2021 mogelijk.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een premie vanaf 1 april 2021 moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk binnen de 6 maanden na de datum van de eindfactuur. In geval van leasing moet de premie aangevraagd worden binnen de 6 maanden na het afsluiten van het leasingcontract.
 • Enkel volledige premieaanvragen die na 1 april en ten laatste op 31 december 2021 online aangevraagd zijn, komen in aanmerking voor de premiehoogte die geldig is vanaf 1 april 2021 tot eind 2021.
 • De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen.
 • Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212).
 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.
 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op hetzelfde EAN-nummer. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. Indien niet meer aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt de premie teruggevorderd.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten.
 • LET OP: als u in het kader van deze premieaanvraag uw digitale meter vervroegd laat plaatsen, is er een wachttijd tussen uw aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de meter.
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 • Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder en de aanvrager moet over een bewijs van aanmelding beschikken. Aanmelden kan op de website van Fluvius.
 • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.
 • Er kan maximaal één premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer.
 • Ook batterijen met een capaciteit van meer dan 9 kWh komen in aanmerking voor de premie (vanaf 1 april 2021). De premie wordt dan afgetopt op 9 kWh (2550 euro, max 40% van de factuur, incl. btw).

Welke documenten heb ik nodig om de premie aan te vragen?

De premie aanvragen kan enkel online via dit formulier. De aanvrager moet een volledig dossier indienen binnen de 6 maanden na de eindfactuur.
Volgende documenten zijn noodzakelijk om een (volledige) aanvraag in te dienen:

 1. Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld.
 2. Een verklaring op eer (nieuwe versie vanaf 1 november 2021) in te vullen door de elektrotechnische installateur: docx bestandverklaring op eer installateur thuisbatterij (185 kB)
 3. Een keuringsbewijs dat voldoet aan de gestelde voorwaarden.

1. De eindfactuur moet de verschillende investeringskosten duidelijk gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij).  Andere kosten, zoals kosten voor de plaatsing van zonnepanelen, komen niet in aanmerking als investeringskost voor de premie. Merk op: bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen) als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht als investeringskost bij de premie. 

2. In een verklaring op eer geeft de elektrotechnische installateur aan welk type batterij geplaatst werd, wat de werkelijke capaciteit is en of er een tweerichtingscommunicatie-interface aanwezig is. Gebeurt de plaatsing van een thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen, dan moeten de investeringskosten van de thuisbatterij apart vermeld staan in de verklaring. Dit geldt ook voor de combinatie met een hybride omvormer. Tevens wordt verklaard dat de installateur over een geldige NACE-code beschikt. Vanaf 1 november 2021 moet de installateur een aangepaste verklaring invullen, waarbij ook verklaard wordt dat de installatie werd aangemeld bij Fluvius, dat er een decentrale productie-installatie aanwezig is en dat er een digitale meter werd geplaatst.

3. De keurder of het keuringsorgaan bezorgt u een keuringsbewijs waarin het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting van de thuisbatterij zijn opgenomen.

Aannemers electriciteitswerken