WAT ZIJN KEERWANDEN?

Keerwanden zijn harde, meestal betonnen muurelementen die dienst doen als grond- of waterkering. Dankzij hun hoge gewicht, vochtvrije eigenschappen en brede steunvoet functioneren ze als een stabiele barrière tussen twee aanpalende oppervlakken met een hoogteverschil.

De keermuren kunnen een U-vorm, L-vorm of T-vorm hebben en worden naast elkaar geplaatst, zodat ze één grote muur vormen.

Betonnen keerwanden bestaan uit gewapend beton en hebben een gladde afwerking.

Ze zijn in verschillende hoogtes verkrijgbaar (van 50 cm tot 350 cm). Voor de hoeken zijn speciale hoekstukken beschikbaar.

Betonnen keerwanden zijn vrij goedkoop en vlot te plaatsen. Het zijn duurzame elementen met veel toepassingsmogelijkheden. De hellingsgraad waarop keermuren komen, mag maximum 35° bedragen.

De prefab betonelementen zijn in staat om tot ongeveer 1000 kg per vierkante meter overlast te weerstaan.

Kies je voor betonelementen op maat, dan is grotere belasting zelfs mogelijk.

Voor welke toepassingen keerwanden gebruiken?

Naast het opvangen van niveauverschillen, hebben keermuren nog diverse andere toepassingen. Keerwanden kunnen bijvoorbeeld ook nuttig zijn om op een snelle manier grote silo’s en opslagplaatsen te realiseren.

Daarnaast zijn ook volgende toepassingen mogelijk:

°° Versteviging van taluds
°° Industriële afsluitingen
°° Tuinaanleg
°° Geluidscherm
°° Kademuren (voor laden & lossen)
°° Versterking van oevers
°° Aanleg van zwembaden en (zwem)vijvers

Keerwanden plaatsen in de tuin.

Betonnen keerwanden zijn niet per definitie lomp of onesthetisch. Zeker in een tuin kunnen deze betonnen elementen een echte meerwaarde betekenen.

Wanneer je bijvoorbeeld kiest voor een gekleurde betonnen keerwand creëer je een heuse blikvanger. Je kan er ook voor opteren om de wanden te laten begroeien met klimplanten of ze zelfs te bekleden met steenstrips of natuursteen.

De creatieve mogelijkheden zijn dus groot!

Indien je een erg heuvelige tuin hebt, kun je met behulp van keerwanden afzonderlijke plateaus vormen met elk hun eigen inrichting.

Plaatsen keerwanden:

De betonelementen worden doorgaans in de grond ingegraven. De betonnen L elementen zijn voorzien van een tand-groefverbinding om de plaatsing te vergemakkelijken.

Eerst wordt de diepe groef in de grond gevuld met een laagje gestabiliseerd zand (of droog beton), waarop de keerwanden dan geplaatst worden. Daarna vult men de sleuf verder op met stabilisé, en na enkele dagen uitharden kan je deze bedekken met aarde. Alles moet natuurlijk wel mooi waterpas gebeuren.

Zorg ook voor een goede afvoer van regenwater, anders zou het water zich langs één kant van de wand kunnen verzamelen.